این شرکت به نصب و راه اندازی و تعمیر انواع جت پرینتر های دستی, تاریخ زن و...میپردازد
مشاوره و راهنمایی در خصوص انتخاب بهتر و مناسبتر کلیه دستگاه های جت پرینتر توسط کارشناسان  شرکت افشان صنعت آوران نوین ، بخش فروش ما ارائه می شود.