نمایشگاه ها

 جت پرینترشرکت افشان صنعت آوران نوین ارائه کننده و تولید کننده انواع جت پرینتر,چاپگرهای صنعتی،جت پرینتر دستی و مواد مصرفی،جوهر،حلال و اسپری ، حضور پر رنگ خود در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی در تاریخ 27 الی 30 خرداد ماه 1401 از ساعت 9 الی 16 در محل نمایشگاه بین المللی تهران واقع در خیابان سئول اعلام می دارد

جت پرینترشرکت افشان صنعت آوران نوین ارائه کننده و تولید کننده انواع جت پرینتر,چاپگرهای صنعتی،جت پرینتر دستی و مواد مصرفی،جوهر،حلال و اسپری ، حضور پر رنگ خود در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث در تاریخ 3 الی 6 خرداد ماه 1401 از ساعت 9 الی 16 در محل نمایشگاه بین المللی تهران واقع در خیابان سئول اعلام می دارد.

جت پرینترشرکت افشان صنعت آوران نوین ارائه کننده و تولید کننده انواع جت پرینتر,چاپگرهای صنعتی،جت پرینتر دستی و مواد مصرفی،جوهر،حلال و اسپری ، حضور پر رنگ خود در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی در تاریخ 14 الی 17 اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 9 الی 16 در محل نمایشگاه بین المللی تهران واقع در خیابان سئول اعلام می دارد