در اینجا ترکیب ANSER U2 Printer برای کدگذاری جوهر افشان برای بسترهای مختلف ارائه شده است.تاریخ زن هوشمند ANSER U2 - چاپ متن تا حدودی 1/2 عددی آلفا ، بارکد ها و آرم ها را بر روی بسترهای متخلخل و نیمه متخلخل مانند جعبه ، کاغذ ، چوب و غیره چاپ کنید تاریخزن.تاریخزن ANSER U2 Smart ONE-Inch - چاپ حداکثر 1 متن آلفا-عددی بلند ، بارکد ها و آرم ها بر روی رسانه های متخلخل و نیمه متخلخل. تاریخزن این یک انتخاب عالی برای فروشگاه های خرده فروشی بزرگ است که حداقل به 75/0 بارکد روی بسته بندی های خارجی نیاز دارند.تاریخزن ANSER U2 Pro-S - چاپ متن تا اندازه 1/2 عددی آلفا بر روی بسترهای غیر متخلخل مانند شیشه ، پلاستیک ، فلز ، لوله ، بتن ، جعبه های براق و موارد دیگر چاپ کنید. تاریخزن جایگزین عالی برای پیوسته سنتی تاریخزن جوهر افشان نیاز به تماسهای خدماتی ، PM ، قطعات تعویض و خرابی را برطرف کنید. امروز تماس بگیرید!ANSER U2 Mobile - تاریخزن جوهر افشان دستی عالی برای کدگذاری جوهر افشان در پرواز!تاریخزن های کدگذاری تاریخ را در نوک انگشتان خود قرار دهید!