جت پرینتر ها ،تاریخ زن ها ، مناسب ترین نوع چاپ در سرتاسر جهان را دارا هستند.در جت پرینتر  DPI ما از طریق جدیدترین نوآوریهای ما با فناوری داده های متغیر و نرم افزار طرح QPress چاپهایی را ایجاد میکنیم که پیش بینی میشود تا چندین سال قابل استفاده باشد، ما با انواع جت پرینتر و تاریخزن  با  مشتری  پیوند استراتژیک ایجاد می کنیم.امکانات جت پرینتر  تنظیم حجم قطره از 7 تا 14 پیک لیتر،جت پرینتر  لامپهای LED یا UV Cural معمولی،انواع بارکد خطی و دو بعدی شامل 128 ، UPC ، 2of5 ، ماتریس داده ، QR ، PDF417 ، IMPB و موارد دیگر   جت پرینتر  شماره گذاری و بارکد کدگذاری شده توسط پایگاه داده یا پیشخوان هوشمند   جت پرینتر  اثبات چاپ و راه اندازی کار از راه دور است.